Thực trạng vận tải đường bộ Việt Nam hiện nay

Thực trạng vận tải đường bộ Việt Nam hiện nay

Khái niệm về vận tải đường bộ

Vận tải đường bộ là hình thức vận chuyển hàng hóa bằng các phương tiện di chuyển trên bộ bao gồm: xe khách, xe bồn, xe fooc, xe container, xe tải, rơ mooc, sơ mi rơ mooc,…

Hiện nay, vận tải đường bộ là sự lựa chọn hàng đầu của những chủ hàng muốn chuyển hàng trong nội thành, liên tỉnh, bắc nam,… Bởi đây là hình thức quan trọng và phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay.


Thực trạng vận tải đường bộ tại Việt Nam

1. Thuận lợi và cơ hội của ngành vận tải đường bộ Việt Nam

Hiện nay, vận tải bộ đang đặc biệt được nhà nước chú trọng bằng việc soạn thảo, ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ để tạo điều kiện phát triển tốt nhất. Cụ thể là đã có đầy đủ 5 luật chuyên ngành, các nghị định, thông tư hướng dẫn và tổ chức thực hiện trong toàn ngành, các chuyên ngành.

Ngoài ra, các chiến lược phát triển giao thông vận tải toàn ngành, quy hoạch các chuyên ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,… đã được xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Đó chính là cơ sở và hành lang pháp lý tốt để ngành phát triển mạnh.

Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Nhờ vậy mà khối lượng hàng khách, hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quá cảnh tăng lên cao. Chính điều này đã tạo điều kiện cho việc phát triển vận tải đường bộ và có thể trao đổi, chia sẻ thông tin với các nước trên thế giới. Có được cơ hội học hỏi với các nước bạn chắc chắn sẽ là tiền đề để ngành phát triển mạnh.

2. Những khó khăn còn tồn đọng của ngành vận tải bộ

Hiện nay, tuy hành lang pháp lý đã khá đầy đủ và nhà nước cũng chú trọng vào việc chuẩn hóa các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các văn bản quản lý vận tải chưa được sâu trộng, toàn diện, đồng bộ. Thêm vào đó, việc phối hợp thực hiện chưa thật sự chặt chẽ, thường xuyên, nhất là giữa trung ương và địa phương, giữa các cơ quan có chức năng nhiệm vụ quản lý tại cảng, đầu mối vận tải lớn làm cho việc thi hành pháp luật chưa đến nơi đến chốn.

Việc chưa có các đầu mối vận tải trung gian cũng là khó khăn để ngành này phát triển.

Cơ sở hạ tầng còn yếu kém, chưa đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu trong quá trình vận chuyển.